Vartotojų informuotumas ir energijos naudingimo sertifikatai: Būsto pirkėjų ir nuomininkų švietimas

Šiais laikais, kai vis dažniau susiduriama su klimato kaitos aktualijomis ir būtinybe taikyti tvarius gyvenimo būdus, energinio naudingumo sertifikatų (energijos vartojimo sertifikatų) vaidmuo nekilnojamojo turto rinkoje tampa vis svarbesnis. Energijos vartojimo sertifikatai, kuriuose, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto energijos suvartojimą ir išmetamo anglies dioksido kiekį, suteikiamas įvertinimas nuo A (efektyviausias) iki G (mažiausiai efektyvus), yra labai svarbūs vartotojams priimant labiau pagrįstus sprendimus dėl būsto, kurį jie renkasi pirkti ar nuomotis. Tačiau, nepaisant jų svarbos, vartotojų informuotumas apie energijos vartojimo sertifikatus ir jų reikšmę energijos suvartojimui, poveikiui aplinkai ir ilgalaikiam finansiniam taupymui vis dar labai menkas. Šiame straipsnyje nagrinėjama dabartinė vartotojų informuotumo apie energijos vartojimo sertifikatus situacija ir atkreipiamas dėmesys į pastangas sumažinti žinių spragą, užtikrinant, kad būsto pirkėjai ir nuomininkai galėtų visapusiškai pasinaudoti efektyvaus energijos vartojimo būsto privalumais.

Energijos vartojimo sertifikatų žinojimo svarba

Daugelis vartotojų dažnai nekreipia dėmesio į nekilnojamojo turto energinio naudingumo sertifikato įvertinimą, o pirmenybę teikia vietai, kainai ir estetiniam patrauklumui. Tačiau būsto efektyvumo reitingas turi tiesioginės įtakos sąskaitoms už energiją, komforto lygiui ir, kas labai svarbu, jo poveikiui aplinkai. Aukštesnius reitingus (A arba B) turintys nekilnojamojo turto objektai ne tik sunaudoja mažiau energijos ir ilgainiui sutaupo pinigų, bet ir prisideda prie anglies dvideginio emisijos mažinimo, taigi atitinka platesnius aplinkosaugos tikslus. Nekilnojamojo turto rinkai toliau vystantis ir vis daugiau dėmesio skiriant tvarumui, energijos vartojimo sertifikatų reikšmės supratimas tampa būtinas priimant išmintingus, į ateitį orientuotus sprendimus dėl būsto.

Žinių spragos mažinimas

Pripažindamos, kad reikia didinti vartotojų informuotumą, įvairios suinteresuotosios šalys, įskaitant vyriausybines institucijas, aplinkosaugos organizacijas ir nekilnojamojo turto pramonę, inicijavo kampanijas ir programas, kuriomis siekiama šviesti visuomenę apie aukštų energijos vartojimo sertifikatų privalumus. Šios pastangos apima:

  • Švietimo kampanijos: Rengiami supaprastinti vadovai, internetiniai šaltiniai ir seminarai, skirti plačiajai visuomenei paaiškinti, kaip nustatomi energijos vartojimo sertifikatai, kaip galima sutaupyti lėšų dėl aukštesnių efektyvumo reitingų ir kokią naudą aplinkai teikia sumažėjęs energijos vartojimas.
  • Nekilnojamojo turto specialistai kaip švietėjai: Nekilnojamojo turto agentai vis dažniau imasi švietėjų vaidmens ir, rodydami nekilnojamojo turto objektus, pabrėžia energijos vartojimo sertifikatų svarbą, o su klientais aptaria ilgalaikius energiškai efektyvių namų privalumus.
  • Skatinimo programos: Kai kuriuose regionuose įdiegtos skatinimo programos, pagal kurias namų savininkai apdovanojami už tai, kad pagerina savo nekilnojamojo turto energijos vartojimo sertifikato įvertinimą. Šios skatinamosios programos ne tik skatina atlikti renovaciją, kuri didina energijos vartojimo efektyvumą, bet ir praktiškai parodo aukštesnių energijos vartojimo sertifikatų vertingumą.
  • Interaktyvios priemonės: Populiarėja internetinės platformos ir programėlės, leidžiančios vartotojams imituoti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir jų poveikį energijos vartojimo sertifikato įvertinimui bei sutaupytai energijai. Šios priemonės abstrakčią energijos vartojimo efektyvumo sąvoką padaro labiau apčiuopiamą ir aktualią namų savininkams ir potencialiems pirkėjams.

Didesnio informuotumo poveikis

Siekis didinti vartotojų informuotumą apie energijos vartojimo sertifikatus jau duoda daug žadančių rezultatų. Būsto pirkėjai ir nuomininkai, rinkdamiesi būstą, pradeda teikti pirmenybę energijos vartojimo efektyvumui, o šis pokytis pamažu keičia nekilnojamojo turto rinką. Nekilnojamojo turto, turinčio aukštesnį energijos vartojimo sertifikato įvertinimą, paklausa didėja, o tai savo ruožtu skatina plėtotojus ir būsto savininkus investuoti į energiją taupančią statybą ir renovaciją. Šis teigiamas grįžtamasis ryšys ne tik naudingas vartotojams ir aplinkai, bet ir padeda siekti nacionalinių ir pasaulinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų.

Žvelgiant į ateitį

Kadangi vartotojų informuotumas apie energijos vartojimo sertifikatus ir toliau auga, tikimasi, kad šių sertifikatų vaidmuo nekilnojamojo turto sandorių procese plėsis. Ateityje teisės aktų pakeitimai gali dar labiau įtraukti energijos vartojimo sertifikatų įvertinimus į nekilnojamojo turto vertinimo ir hipotekos klausimus, pabrėžiant informuoto sprendimų priėmimo svarbą siekiant tvaraus gyvenimo. Suteikdama vartotojams žinių, kad jie galėtų teikti pirmenybę energijos vartojimo efektyvumui, visuomenė gali gerokai pasistūmėti mažinant poveikį aplinkai po vieną namą.

Naudota literatūra: https://naudingimosertifikatas.lt