74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Naujienos
2008.04.08
Telšių apskrities turizmo informacijos centras tapo Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos (LTICA) nariu

2008 m. kovo mėnesį Telšių apskrities turizmo informacijos centras tapo Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos (LTICA) nariu.

Pagrindinis Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos tikslas yra plėtoti ir populiarinti turizmo informacijos tinklą, skatinti naujų turizmo informacijos centrų steigimą, jų veiklos kokybę, modernizavimą. Asociacija siekia apjungti Lietuvos turizmo informacijos centrus, atstovauti jų interesus valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose, kuo efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis plėtoti savo veiklą.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai ir funkcijos:
•    Užtikrinti turizmo informacijos centrų dalyvavimą rinkodaros programose ir marketinginėje veikloje;
•    Planuoti ir rengti įvairaus masto pažintinius turus;
•    Koordinuoti turizmo informacijos centrų tarpusavio veiklos ryšius;
•    Rūpintis turizmo informacijos centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
•    Ieškoti teisėtų finansavimo šaltinių, kurie padėtų išlaikyti asociacijos savarankiškumą ir leistų vykdyti numatytą turizmo strategiją;
•    Bendradarbiauti su Lietuvos turizmo departamentu;
•    Įsigyti informaciją, konsultuoti ir tobulinti savo narių veiklą;
•    Apibendrinti ir įvertinti asociacijos narių ekonominę informaciją, analizuoti ir lyginti turizmo informacijos centrų veiklą;
•    Analizuoti turizmo paslaugų teikėjų ir vartotojų rinkos poveikį tiesioginei asociacijos narių veiklai, teikti siūlymus Lietuvos turizmo departamentui dėl teisės aktų tobulinimo;
•    Bendradarbiauti ekonominiais, ūkiniais, socialiniais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių partneriais ar analogiškomis turizmo paslaugas teikiančiomis, ar jas vienijančiomis įstaigomis.

 

Telšių apskrities turizmo informacijos centro direktorė Kristina Miliuvienė

 


Atgal

Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.