74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Naujienos
2013.06.03
Mokslinė konferencija „EVANGELIJOS ŠVIESA ŽEMAIČIUOSE: ŠEŠI KRIKŠTO ISTORIJOS AMŽIAI“


Mokslinė konferencija

EVANGELIJOS ŠVIESA ŽEMAIČIUOSE:

ŠEŠI KRIKŠTO ISTORIJOS AMŽIAI

Telšiai, 2013 m. rugpjūčio 2 d.

(Telšių savivaldybės salė, Žemaitės g. 14, Telšiai)

I posėdis, 9:30 – 11:30

Vysk. Jonas Boruta SJ. Įžangos žodis

Darius Baronas, Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios

Vytautas Ališauskas. Pasakojimas apie Žemaičių krikštą: Dlugošas, Stryjkovskis, Kojalavičius

Mangirdas Bumblauskas, Žemaitijos visuomenės konversijos pabaiga: kelios XVII a. pradžios datos

Kavos pertrauka, 11:30 – 12:00

II posėdis, 12:00 – 13:30

Alfredas Bumblauskas, Apie nesikalbėjimus Žemaičių christianizacijos plente: istoriografinės ir geografinės pastabos

Liudas Jovaiša, Kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė? XVII a. Žemaičių vyskupijos istorija Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystėje“

Mindaugas Paknys, Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo „Žemaičių vyskupijos istorijoje“

Pietų pertrauka, 13:30 – 14:30

III posėdis, 14:30 – 16:30

Artūras Grickevičius, Žemaičių kunigų seminarija (1864-1926 m.): istoriografijos ir šaltinių paralelės

Lijana Birškytė, Šv. Onos brolijos Žemaičių vyskupijoje

Jonas Vilimas, Žemaitiškasis ir kiti Patrem XVII–XVIII a. LDK giesmynuose

Girėnas Povilionis, Vargondirbystės menas Žemaitijoje: tradicijos ir gyvasis paveldas

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija;

Telšių Vyskupijos Kurija;

Lietuvos katalikų mokslo akademija

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bibliotekaAtgal

Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.