74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Naujienos
2012.07.25
Konkurso „Jaunimas Biržuvėnų dvare“ nuostatos

TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ IR PLAKATŲ KONKURSO „JAUNIMAS BIRŽUVĖNŲ DVARE“ NUOSTATOS

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Konkursą organizuoja Žemaitijos Turizmo informacijos centras (ŽTIC) ir Telšių rajono mokinių parlamentas (TRMP).

2. Konkurso tikslas – sukurti trumpametražį filmą arba plakatą, kuris padėtų visuomenei suvokti Biržuvėnų dvaro materialaus kultūros paveldo išskirtinumą ir jo išsaugojimo svarbą.

3. Trumpametražių filmų ir plakatų konkursas „Jaunimas Biržuvėnų dvare“ (toliau konkursas) skelbiamas Žemaitijos TIC ir Telšių rajono mokinių parlamento internetiniuose tinklapiuose www.telsiaitic.lt ir www.trmp.lt .

4. Konkursas vyksta 2012 m. liepos 25 d. – rugsėjo 29 d.

5. Darbus konkursui pateikti galite iki rugsėjo 25 d.
Konkurso laimėtojai išrenkami ir paskelbiami iki  2012 m. rugsėjo 28 d.
Pagrindinis prizas (I-III vietų laimėtojams) – vakaronė „Naktis Biržuvėnų dvare“ vyks rugsėjo 29 d.

 II KONKURSO SĄLYGOS

 1. Konkurso sąlygos:

7.1. Konkurse gali dalyvauti Telšių miesto ir rajono 7-12 klasių mokiniai.

7.2.  Komandą sudaro trys asmenys.

7.3. Komanda privalo turėti savo pavadinimą.

7.4. Viena komanda gali kurti vieną trumpametražį filmą ir vieną plakatą (pdf formatu). Arba atskirai: tik vieną trumpametražį filmą ar vieną plakatą (pdf formatu).

7.5. Komanda, atsiuntusi abu reklamos variantus į konkursą, gauna papildomų taškų.

7.6. Konkursui pateiktuose darbuose turi atsispindėti Biržuvėnų dvaro privalumai, kurie galėtų jį išpopuliarinti, pabrėžiant jo išskirtinumą.

7.7. Siunčiamas videoklipas ar plakatas negali viršyti 200 mb.
Savo failus talpinkite adresu http://www.zippyshare.com/ ir savo nuorodą siųskite adresu info@trmp.lt .

7.8. Siųsdami darbą privaloma parašyti komandos pavadinimą, narių vardus ir pavardes, amžių, telefono numerį bei trumpametražio filmo ar plakato pagrindinę mintį.

7.9. Trumpametražio filmo trukmė ne ilgesnė nei 1 min.

7.10. Jei yra būtinybė, trumpametražiame filme  gali vaidinti daugiau žmonių nei sudaro komandą, bet jiems prizas nebus įteiktas.

7.11. Organizatoriai pasilieka teisę spausdinti leidiniuose ar kitaip viešai publikuoti konkursinius darbus nurodant jų autorius.

III. Darbų vertinimas

8. Vertinimas:

8.1. Kompetetinga komisija rinks tris geriausius trumpametražius filmus ir tris geriausius plakatus, kuriems bus įteiktas konkurso prizas – „Naktis Biržuvėnų dvare“ bei kiti specialieji prizai.

8.2.  Darbai, neatitinkantys konkurso sąlygų, nebus vertinami.

8.3. Vertinimo komisija, vertindama konkurso dalyvių darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:

  • Originalumas ir kūrybingumas 5t
  • Temos atitikimas 5t
  • Aiškumas 5t
  • Papildomi taškai skiriami už video ir plakatą 5t

 8.4. Rezultatai bus talpinami internete, adresu www.trmp.lt ir www.telsiaitic.lt bei kiekvienai komandai asmeniškai į elektroninį paštą, kuriuo siuntė darbus.

8.5. Organizatoriai pasilieka teisę minimaliai keisti konkurso nuostatas.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 9. Iškilus neaiškumų dėl konkurso teirautis elektroniniu paštu info@trmp.lt arba kreiptis telefonu +370 444 53010, +370 618 63448 arba 862651602.


Atgal

Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.