74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Naujienos
2012.06.13
Telšiškiai domėjosi Insulos kalvos sakralinėmis vertybėmis

insula.JPGŽemaitijos turizmo informacijos centras ir gidė Janina Bucevičiūtė dovanojo nemokamą ekskursiją „Insulos kalvos sakralinės vertybės“. Daugiau nei trisdešimt telšiškių, norinčių sužinoti kuo daugiau paslapčių apie Telšiuose glūdinčias sakralines vertybes, susirinko Katedros aikštėje. Katedroje ekskursijos dalyvius pasitiko ir maloniai priėmė bei kartu visos ekskursijos metu buvo katedros klebonas kan. Domas Gatautas ir vikaras kun. Viktoras Daugėla. Janina Bucevičiūtė ekskursiją pradėjo supažindindama dalyvius su Telšių karališkojo dvaro laikytojo Povilo Sapiegos rūpesčiu 1624 m. įkurto pranciškonų bernardinų vienuolyno ir šv. Antano Paduviečio bažnyčios istorija.
Dabartinė mūrinė bažnyčia pradėta statyti 1761 metais, o 1794 metais – konsekruota. Pasak Janinos Bucevičiūtės, ši šventovė – vienintelis tokios erdvių struktūros sakralinis pastatas Lietuvoje. Nedaug tokių bažnyčių ir Europoje. Altoriai – priskiriami Vilniaus baroko mokyklai, daryti lietuvių meistrų Tomo Podhaiskio ir Jono Mažeikos. Ypač gražus yra šv. Antano Paduviečio altorius su stebuklais garsėjančiu šv. Antano paveikslu, papuoštu auksuoto sidabro aptaisais, – tai kašteliono Mykolo Gorskio dovana bernardinams. Pradžioje bažnyčia bokšto neturėjo, tik 1802 metais sudaryta sutartis pastatyti priebažnytį ir 2 bokštus, tačiau darbai buvo baigti tik 1862 metais, klebono J. Moncevičiaus rūpesčiu išmūrijus vieną, tačiau masyvų bokštą, kuris po 1887 metų audros buvo gerokai sumažintas. Architektas P. Serbinovičius 1893 metais suprojektavo istorizmo stiliaus šventoriaus vartus. 1926 metais, įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją, šv. Antano parapijinė bažnyčia tapo Katedra.
Smalsu buvo pažvelgti į Katedros palėpę ir bokštą, apžiūrėti vietas, kur nacistinės Vokietijos metais vysk. Vincento Borisevičiaus iniciatyva buvo slepiami žydai, pasidžiaugti kan. Gerhardo Langės iš Vokietijos atvežtais ir katedrai padovanotais varpais, pažvelgti į 1619 metais nulietus ir iš parapijinės bažnyčios (ją rusų valdžiai 1828 metais nugriovus) perkeltu varpu. Nusileidus į požemius, aplankyta vyskupų kripta, kur ilsisi vyskupų Justino Staugaičio, Vincento Borisevičiaus, Pranciškaus Ramanausko žemiškieji palaikai.
Kan. Andriejaus Sabaliausko dėka ekskursijos dalyviai galėjo apsilankyti kunigų seminarijoje, susipažinti su seminaristų gyvenimu, apžiūrėti koplyčią, o pakilę į penktąjį seminarijos aukštą – grožėtis atsivėrusia nuostabia Telšių miesto panorama.
Įspūdinga pažintis su Insulos kalvos sakralinėmis vertybėmis baigėsi prie jubiliejinių varinėmis plokštelėmis kaustytų Katedros durų, kuriose dailininkas prof. Romualdas Inčirauskas vaizdžiai ir įtaigiai atskleidė krikščionybės raidą Žemaitijoje.
Žemaitijos turizmo informacijos centro informacija


Atgal

Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.