74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Naujienos
2008.09.30
Konferencija

ESMINIAI KLAIPĖDOS KRAŠTO IR ŽEMAITIJOS DVARŲ
RAIDOS BRUOŽAI

Plungė, Žemaičių dailės muziejus

2008 10 03

PROGRAMA

 

9.30 Registracija

10.00 Konferencijos atidarymas

Klaipėdos krašto dvarų praeities tyrimo problemos

10.15 – 11.45

•    Martynas Purvinas (Kauno Technologijos universitetas) – „Klaipėdos krašto dvarų ir jų sodybų raidos bruožai XIII a. – 1944 m.“

•    Dainius Elertas (Lietuvos Jūrų muziejus) – „Klaipėdos valsčiaus dvarai XVI a. I pusėje“

•    Darius Barasa (Šilutės krašto muziejus) – „Dvarų atgaivinimas Klaipėdos krašte: Šilutės dvaro pavyzdys“

11.45-12.00 Kavos pertrauka

Žemaitijos dvarų praeities tyrimo problemos

12.00-13.00

•    Eugenijus Saviščevas (Vilnius universitetas) – „Tarnybininkai XVI a. bajoro dvaro socialinėje struktūroje“

•    Jolanta Skurdauskienė (Žemaičių dailės muziejus) – „Dvaro sąvokos problema dabartinėje lietuviškoje istoriografijoje“

13.00-14.00 Pietų pertrauka

14.00-15.30

•    Dalė Puodžiukienė (Lietuvos architektūros ir statybos institutas) – „Medinė dvarų sodybų architektūra“

•    Birutė Salatkienė (Šiaulių universitetas) – „Kurtuvėnų dvaro sodybos archeologinis paveldas ir jo panaudojimas rekonstrukcijoje“

•    Edmundas Mickūnas (Žemaitijos nacionalinis parkas) – „Montvydiškių dvarelio Šarnelėje istorijos bruožai“

15.30-15.45 Kavos pertrauka

Tapatumo problemos

15.45-16.45

•    Algirdas Girininkas (Klaipėdos universitetas) – „Dvarininkijos grįžimas prie lietuviškų šaknų XX a. pradžioje“

•    Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas) – „Juzefas Perkovskis – „paslėpto grožio...“ ieškojimai Džiuginėnuose“

16.45 Diskusija

 

Organizatoriai: Etninės kultūros globos taryba

Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba

Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba

 


Atgal

Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.