74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 Atrask mažąsias Telšių miesto puošmenas
Masčio ežero pakrantė
Telšiai - miestas ant septynių kalvų
Žydų palikimas Telšiuose
Sakralinis kompleksas Telšiuose
Muziejai – paslapčių saugotojai
Telšiai – meškos simbolių miestas
Pažintiniais takais po Telšių kraštą
Su kompasu apie Germanto ežerą
Sakralines vertybės Telšių krašte
Partizanų keliais
Telšių krašto takais ir keleliais
Telšių krašto dvarų kelias
Naujai atgimusi Biržuvėnų dvaro sodyba
Keliaukime po Žemaitiją
Atrask angelą Telšiuose
Suskaičiuokim meškutes
Naktiniai Telšiai
Po Žemaitijos sostinę ir Tado Blindos gimtinę
Iš Žemaitejes suostenes i Žemaitejes šerdi
Kelionės paketas po Telšius ir rajoną
Maršrutas skirtas Lietuvos 100 - čiui paminėti
Ekskursija „Telšiai iš seno atviruko“
2-jų dienų pažintinis maršrutas grupėms po Šilalės ir Telšių kraštą

Partizanų keliais

Dievo Krėslo miškas

Šios ekskursijos metu pakeliausime partizanų keliais.

Ar žinote, kad 1948 – 1949 m. Dievo Krėslo miške gyveno ir karines operacijas rengė Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės, Žarėnų kuopos partizanai? Lietuvos teritorija buvo padalyta į 9 karines apygardas. Didelė dalis Žemaitijos teritorijos priklausė Žemaičių rinktinei priskirtai teritorijai.

Kad priešai nepastebėtų, partizanai buvo įsirengė žeminę-slėptuvę, liaudyje dar vadinamu “bunkeriu”. Sudėtingas reljefas padėjo, kad žeminė nebūtų pastebima net visai priėjus.

Anuomet susikūrę partizanų būriai kovėsi su okupantų daliniais, priešinosi gyventojų deportacijai į Sibirą, neleido kurti kolūkių, vykdė propagandinę agitaciją prieš okupantus. Į kovą įsitraukė apie 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Priešintasi ne tik su ginklu rankose: buvo spausdinama ir platinama pogrindinė literatūra, ruošiamas ir tiekiamas maistas bei drabužiai kovotojams.

1949 m. gegužės 21 d. rytą iš Telšių atvykę MGB daliniai užblokavo didelę dalį miško, kuriame slėpėsi partizanai. Mūšio metu žuvo septyni partizanai. Mūšio metu žuvusių partizanų užkasimo vietas, remiantis liudininkais ir KGB dokumentais, nustatė telšiškiai broliai Alfredas ir Romualdas Jonušai.Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.