74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Informacija apie darbo užmokestį

Darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eurais).

Informacija pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų (etatų) skaičius

2018 m.

2019 m. II ketv.

Direktorius

1

-

1136,68

Vyr. finansininkas

1 (0,5)

287

340,33

Administratorius

2

727

928,68

Vadybininkas

2

523

723,78

Darbininkas

1

448

582,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.