74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Informacija apie darbo užmokestį

Darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eurais).

Informacija pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų (etatų)
skaičius

2018 m. 2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv.
Direktorius 1 - - 1136,68 1516,80 1488,23
Vyr. finansininkas 1 (0,5) 287 273 340,33 395 456,49
Administratorius 2 727 895 928,68 849,64 824,83
Vadybininkas 2 523 672 723,78 843,44 805,27
Darbininkas 1 448 555 582,67 672,25 713,38

Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.