74795
Turgaus a. 21, LT-87122 Telšiai • Tel. (8 444) 53010, mob. 8 618 63448,
el. paštas: turizmocentras@telsiai.lt , www.telsiaitic.lt
 
Statistika

Lankytojų skaičius Žemaitijos turizmo informacijos centre:

 Metai  Lietuviai Užsieniečiai   Iš viso:
2018 m. 24 745 1 129 25 874
2017 m. 19 355 1 512 20 867
2016 m. 19 907 1 673 21 580
2015 m. 15 090 872 15 962
2014 m. 13 926 1 309 15 235
2013 m. 12 000 808 12 808
2012 m. 6 735 586 7 321
2011 m. 6 142 421 6 563
2010 m. 5 609 722 6 331
2009 m. 5 460 567 6 027
2008 m. 6 994 477 7 471
2007 m. 6 730 869 7 599
2006 m. 6 540 552 7 092
2005 m. 5 540 429 5 969

Lankytojų skaičius Biržuvėnų dvaro sodyboje:

Metai  Lietuviai Užsieniečiai   Iš viso:
2018 m. 5 562 49 5 611
2017 m. 4 216 57 4 273
2016 m. 3 350 14 3 364
2015  m. 4 584 94 4 678
2014 m. 6 813 38 6 851
2013 m. 6 216 65 6 281
2012 m. 2 572 47 2 619

2018 metais Žemaitijos turizmo informacijos centre  apsilankė 25874 lankytojų, iš jų 24745 lietuviai, 1129 užsieniečiai. Biržuvėnų dvaro sodyboje - 5611 lankytojai, iš jų 5562 lietuvių,  49 užsieniečiai (4 lenkai; 17 latvių; 5 amerikiečiai; 2 australai; 1 norvegas; 4 ispanai; 9 ukrainiečiai: 2 airiai; 5 vokiečiai). 2018 metais Valstybiniam turizmo departamentui ir Statistikos departamentui pateikiamas bendras Žemaitijos turizmo informacijos centro ir Biržuvėnų dvaro sodybos lankytojų skaičius — iš viso sulaukta 31534 lankytojų, iš jų 30356 lietuviai, 1178 užsieniečiai  (252 latviai, 220 vokiečių, 42 lenkai, 157 rusai, 35 izraeliečiai, 19 amerikiečių, 200 britų, 16 prancūzų, bei 3 svečiai iš Monako, 20 čekų, 2 danai, 9 ukrainiečiai, 12 baltarusų,  10 italų, 2 kinai, 1 turkas, 25 suomiai, 4 norvegai, 12 estų, 23 australai, 2 graikai, 4 afrikiečiai, 10 airių, 5 japonai, 6 švedai, 8 austrai, 5 iš kitų Š. Europos šalių, 4 kanadiečiai, 22 ispanai, 12 slovakų, 2 rumunai, 13 šveicarų, 10 olandų, 11 islandų.


2017 metais Valstybiniam turizmo departamentui ir Statistikos departamentui pateikiamas bendras lankytojų skaičius — iš viso sulaukta 25140 lankytojų, iš jų 23571 lietuviai, 1569 užsieniečiai (461 latviai, 278 vokiečiai, 181 lenkų, 100 rusų, 77 izraeliečių, 84 amerikiečiai, 56 anglai, 48 prancūzai bei svečiai iš Monako, 46 čekai, 42 danai, 38 iš kitų NVS šalių,  30 italų, 15 kinų, 12 turkų, 10 portugalų, 8 suomiai, 8 norvegai, 6 estai, 6 australai, 6 iš kitų Azijos šalių, 6 graikai, 5 afrikiečiai, 5 airiai, 4 japonai, 4 švedai, 4 austrai, 4 iš kitų Š. Europos šalių, 4 kanadiečiai, 4 iš Pietų ir Vidurio Amerikos, 3 ispanai, 3 slovakai, 2 rumunai, 2 iš Pietų Afrikos, 2 šveicarai , 2 svečiai iš Nyderlandų, 2 baltarusiai, 1 iš kitų Š. Amerikos šalių).

2016 metais Valstybiniam turizmo departamentui ir Statistikos departamentui pateikiamas bendras lankytojų skaičius — iš viso sulaukta 24944 lankytojų, iš jų 23257 lietuviai, 1687 užsieniečiai (591 latviai, 243 vokiečiai, 183 lenkų, 160 izraeliečių, 65 anglai, 51 rusai, 48 amerikiečiai, 42 prancūzai bei svečiai iš Monako, 30 ispanų,  30 italų, 30 iš kitų NVS šalių, 25 rumunai, 23 slovakai, 20 bulgarų, 20 portugalų, 15 belgų, 13 estų, 11 japonų, 10 čekų, 10 turkų, 6 iš Pietų Afrikos, 6 airiai, 6 islandai, 6 švedai, 6 šveicarai, 5 iš kitos Europos šalies, 5 norvegai, 5 iš kitos Azijos šalys, 5 australai, 4 afrikiečiai, 3 svečiai iš Nyderlandų, 2 kanadiečiai, 2 graikai, 2 danai, 1 kinas, 1 vengras, 1 suomis, 1 austras.

2015 metais Žemaitijos turizmo informacijos centrą ir Biržuvėnų dvaro sodybą aplankė iš viso 20640 turistų: 19674 lietuviai, 226 latviai, 138 vokiečiai, 116 lenkų, 91 rusas, 79 austrai, 66 amerikiečiai, 37 anglai, 31 prancūzas, 27 estai, 23 italai, 16 izraeliečių, 14 švedų, 13 belgų, 12 danų, 11 kitos NVS šalys, 8 kitos Azijos šalys, 7 iš Austrijos ir Okeanijos, 7 kanadiečiai, 7 baltarusiai, 7 portugalai, 7 suomiai, 4 afrikiečiai, 3 bulgarai, 3 ispanai, 3 svečiai iš Nyderlandų, 2 kitos Šiaurės Amerikos šalys, 2 čekai, 1 iš Pietų Afrikos, 1 iš Pietų ir Vidurio Amerikos, 1 kinas, 1 vengras, 1 kitos Europos šalys, 1 norvegas.

2014 metais Žemaitijos turizmo informacijos centrą ir Biržuvėnų dvaro sodybą aplankė iš viso 22086 turistai: 20739 lietuviai, 266 vokiečiai, 117 rusų, 184 latviai, 277 lenkai, 137 izraeliečiai, 62 anglai, 38 amerikiečiai, 70 baltarusių, 25 estai, 26 olandai, 48 čekai, 13 italų, 5 suomiai, 12 graikų, 11 švedų, 11 kitos NVS šalys, 8 prancūzai, 3 šveicarai, 3 australai, 1 japonas, 4 kinai, 6 turkai, 1 danas, 2 P.Amerikos piliečiai, 5 norvegai, 4 belgai, 2 slovakai, 1 airis, 1 kitos Azijos šalys, 4 nenustatyti

2013 metais Žemaitijos turizmo informacijos centrą ir Biržuvėnų dvaro sodybą aplankė iš viso aplankė 19089 turistai: 18216 lietuviai, 184 vokiečiai, 108 rusai, 256 latviai, 27 estai, 16 prancūzų, 2 izraeliečiai, 92 lenkai, 68 anglai, 14 amerikiečių, 8 suomiai, 7 šveicarai, 11 švedų, 4 norvegai, 5 belgai, 8 ukrainiečiai, 10 gruzinų, 2 bulgarai, 2 vengrai, 1 azerbaidžianietis, 1 turkas, 1 graikas, 6 čekai, 9 ispanai, 5 italai, 8 portugalai, 8 danai, 1 austras, 2 kanadiečiai, 5 kaliningradiečiai, 2 iš Nyderlandų.

2012 metais Žemaitijos turizmo informacijos centrą ir Biržuvėnų dvaro sodybą iš viso aplankė 9940 turistai: 9307 lietuviai, 181 vokietis, 134 izraeliečiai, 50 amerikiečių, 40 latvių, 35 prancūzai, 32 rusai, 30 anglų, 30 lenkų, 16 austrų, 10 švedų, 9 olandai, 14 estų, 12 belgų, 8 baltarusai, 6 ispanai, 6 danai, 6 italai, 6 norvegai, 4 suomiai, 3airiai, 1 šveicaras.

2011 metais Žemaitijos turizmo informacijos centrą aplankė: 6142 lietuviai, 123 vokiečiai, 72 rusai, 55 izraeliečiai, 46 amerikiečiai, 25 latviai, 24 lenkai, 21 anglas, 9 prancūzai, 8 italai, 7 ispanai, 6 estai, 5 olandai, 4 švedai, 4 baltarusai, 3 slovakai, 3 australai, 2 kanadiečiai, 2 belgai, 1 šveicaras, 1 austras.

2010 metais Žemaitijos turizmo informacijos centrą aplankė: 5609 lietuviai,154 vokiečiai, 124 izraeliečiai, 89 austrai, 49 latviai, 44 amerikiečiai, 34 anglai, 34 rusai, 33 estai, 33 lenkai, 24 prancūzai, 20 vengrų, 14 baltarusų, 13 olandų, 7 danai, 7 italai, 5 norvegai, 5 čekai, 4 airiai, 4 švedai, 3 belgai, 2 afrikiečiai, 2 kinai, 1 kanadietis, 17 (kitos NVS šalys).

2009 metais Telšių apskrities turizmo informacijos centrą aplankė: 5460 lietuvių, 177 vokiečiai, 87 izraeliečiai, 53 latviai, 47 amerikiečiai, 35 anglai, 27 italai, 25 švedai, 24 rusai, 21 lenkas, 16 ispanų, 16 ukrainiečių, 10 prancūzų, 8 estai, 7 kanadiečiai, 4 austrai, 3 baltarusai, 2 šveicarai, 2 japonai, 1 norvegas, 1 olandas, 1 slovakas.

2008 metais Telšių apskrities turizmo informacijos centrą aplankė: 6994 lietuviai, 99 amerikiečiai, 98 vokiečiai, 70 lenkų, 54 anglai, 29 izraeliečiai, 26 danai, 18 švedų, 14 rusų, 12 prancūzų, 10 austrų, 8 italai, 8 ukrainiečiai, 5 latviai, 5 ispanai, 4 estai, 3 turkai, 3 airiai, 2 belgai, 2 norvegai, 2 olandai, 2 australas, 1 bulgaras, 1 kanadietis 1 kinas.

2007 m. Telšių apskrities turizmo informacijos centrą aplankė: 6730 lietuvių, 274 amerikiečiai, 120 vokiečių, 88 lenkai, 115 švedų, 72 izraeliečiai, 68 latviai, 36 anglai, 32 rusai, 20 prancūzų, 14 austrų, 6 graikai, 4 estai, 4 italai, 2 airiai, 2 belgai, 2 čekai, 2 norvegai,  2 ispanai, 2 olandai, 1 turkas, 1 danas, 1 vengras,1 australas.

2006 m. Telšių apskrities turizmo informacijos centrą aplankė: 6540 lietuvių, 107 lenkai, 102 JAV piliečiai, 95 vokiečiai, 59 latviai, 43 čekai,  27 švedai, 24 anglai, 21 rusas, 19 austrų, 11 prancūzų, 7 italai, 6 turkai, 5 norvegai, 4 ispanai, 4 suomiai, 4 kanadiečiai, 3 šveicarai, 3 estai, 2 afrikiečiai, 2 izraeliečiai, 1 danas, 1 baltarusas, 1 airis, 1 kitų NVS šalių atstovas.

2005 m. Telšių apskrities turizmo informacijos centrą aplankė: 5540 lietuvių, 71 vokietis, 68 latviai,60 izraeliečių, 51 rusas, 37 anglai, 30 švedų, 20 amerikiečių, 16 šveicarų, 13 prancūzų, 12 belgų, 8 lenkai, 7 norvegai, 6 kanadiečiai, 6 austrai, 6 suomiai, 4 estai, 4 danai, 4 kolumbiečiai, 2 italai, 2 ispanai, 2 airiai.

 

 

 


Copyright © 2010-2014 Žemaitijos TIC.         s p r e n d i m a s: UAB "V studija" adm zone.